500-0

Dette kapitel dækker over klassisk og hellenistisk tid i Grækenland, samt Rom & nærorienten i samme periode. Det er en periode præget af opbrud og mange krige og for at kunne forstå stridighederne og konsekvenserne heraf, er det væsentligt at orientere sig i hele Middelhavsområdets – ikke blot den græske – politiske situation.