Litteratur

Her gives en introduktion til den antikke litteratur. Der findes et afsnit om, hvad der forstås ved litteratur. Begreber som diskurs, genre o.lign. er bevidst undgået, da de ofte har en særlig betydning alt efter, hvilket fag, der bruger dem. Der er derimod brugt begreberne tekstarter og teksttyper. Hvor tekstarter er en mere generel kategorisering og teksttyper er en mere specifik. Der gives en oversigt over nogle af de store filosofiske retninger, fem af de typiske antikke tekstarter (Epos, Drama, Lyrik, Historie, Retorik) samt en kort introduktion til flere antikke forfattere.

Indholdsfortegnelse