1000-500

I dette kapitel kan du orientere dig i den græske bronzealders paladskulturer og deres nære handelspartnere Ægypten og Mesopotamien. Ydermere introduceres den græske middelalder, arkaisk tid samt Roms historie i samme periode. Det er væsentligt for forståelsen af en periode og en kultur også at orientere sig om deres naboer, da disse som oftest har haft en stor indflydelse på liv og levned i andre egne end deres egen - i dette tilfælde hele Middelhavsområdet.