Prosa

Prosa bliver her brugt om en samling af tekster, der har det til fælles, at de ikke skrevet på et versemål.