PR.1 Nonfiktion

Vi har overleveret flere forskellige faglitterære tekster fra antikken. De strækker sig fra medicinske skrifter til matematiske afhandlinger.

Course Outcome
Oversigt over de tragiske sagnkredse.

Vi har overleveret flere forskellige faglitterære tekster fra antikken. De strækker sig fra medicinske skrifter til matematiske afhandlinger. I den romerske verden blev encyklopædien særlig populær, og man gjorde sig store anstrengelser for at indsamle og videreformidle den gængse viden.

Tre græske faglitterære forfattere blev meget berømte Euklid for sin lærebog i geometri, som var grundbog frem til 1900-tallet, Galens mange medicinske skrifter, hvis anatomiske betragtniner først blev overgået i begyndelsen af 1800-tallet og Ptolemaios geografi og astronomiske betragtninger, der var til inspiration frem Kepler og Tycho Brahe. Plinius den Ældres Naturhistorie og Isidor af Sevilias Etymologier var frem til Renæssancen opslagsværkerne (antikkens svar på Google).

Papyrus fra Oxyrhynchus, ca. 100 e.Kr.

Øvelser