0-500

Dette kapitel dækker over den romerske kejsertid, der var kendetegnet ved den sikkerhed og stabilitet, Romerriget kunne tilbyde, selvom det gang på gang kommer under pres. Den romerske elite var meget optaget af græsk kultur, og perioden er derfor en af de vigtigste for videreførelsen af den græske kultur.