Analyse af objekter

For at kunne analysere objekter er vi nødt til at have nogle begreber og ord, som kan udtrykke de følelser, vi får, når vi betragter objektet, og som kan beskrive, hvad, det er, vi betragter. Vi vil her låne begreber fra retorikken, nemlig de tre appelformer: ethos, pathos og logos. De forskellige objekter har hver nogle begreber, som knytter sig specifikt til dem, og de vil blive gennemgået under hver kategori. De objekter, som beskrives her, er: Arkitektur, skulptur og maleri (herunder mosaik).