AO.1 Netværk

Mennesker og objekter indgår i et komplekst netværk af afhængigheder, der gør det muligt for dem at fungere bedst muligt.

Course Outcome
...

Mennesker og objekter indgår i et komplekst netværk af afhængigheder, der gør det muligt for dem at fungere bedst muligt. Et sådant netværk består af afhængigheder mellem mennesker og mennesker, mellem mennesker og ting, mellem ting og mennesker, og mellem ting og ting.

En analyse af et objekt består blandt andet i at kortlægge disse afhængigheder. Denne kortlægning bliver besværliggjort af, at vi ofte er nødt til at beskæftige os med reproduktioner. Skal et objekt have mening, må vi forudsætte, at der har været en hensigt med at skabe dette objekt. Det er vores opgave at finde frem til denne hensigt; en opgave, der frembyder visse vanskeligheder, når man, som vi gør, beskæftiger sig med produkter lavet i fortiden.

Vi står blandt andet over for det problem, at analysen af objektet sker nu, mens skabelsen af objektet fandt sted i fortiden, og vores metoder til at genskabe denne fortid stadig er mangelfulde. En anden udfordring knytter sig til spørgsmålet om, hvordan disse objekter er kommet frem til os i dag.


Eksempel:

For at virke bedst muligt er en gryde afhængig af en varmekilde, der er afhængig af et menneske for at skabe varme. Mennesket er afhængig af gryden for at få varm grød. Nogle er afhængige af deres smartphone for at finde toilettet og kan således ikke nærme sig det uden…

Øvelser