Lyrik

Lyrik er en tekstart, som omfatter mange forskelligeteksttyper. Fælles for de mange teksttyper er brugen af versemål, selvom denkonkrete rytme kan være forskellig.