Retorik

Retorik beskæftiger sig med, hvordan man opbygger en logisk sammenhængende tale og fremstiller den med størst mulig effekt. I oldtidskundskab bruges begrebet således både om konkrete taler og om retorisk teori.