LI.3 Konflikt

Det dramatiske i en fortælling optræder gerne i form af en forandringer i det sociale rum i fortællingen. En sådan forandring i det sociale rum medfører en spænding, der kan føre til en konflikt mellem personerne i fortællingen...

Course Outcome
Det dramatiske i en fortælling optræder gerne i form af en forandringer i det sociale rum i fortællingen. En sådan forandring i det sociale rum medfører en spænding, der kan føre til en konflikt mellem personerne i fortællingen.

Det dramatiske i en fortælling optræder gerne i form af en forandringer i det sociale rum. En forandring i det sociale rum medfører en spænding, der kan føre til en konflikt mellem personerne i fortællingen. Det sociale rum består af tre dimensioner: intimitet, stratifikation (lagdeling) og diversitet (mangfoldighed). De tre dimensioner kan præsenteres på hver deres akse (x,y,z), hvor der er lighed i det områder, der findes tæt ved origo.

Når sociale relationer er tætte på hinanden, vil social forandring øge afstanden, er de sociale relationer fjerne, vil social forandring mindske den sociale afstand. Konflikt optræder, når der sker en forandring som skaber en over- eller underintimitet, en over- eller understratifikation, eller en over- eller underdiversitet. En overintimitet optræder, når man fysisk forgriber sig på hinanden som ved voldtægt. Underintimitet optræder, når man adskiller sig kraftigt fra hinanden som ved isolation. En overstrafikation optræder, når man mindsker den sociale ulighed dvs. hævder sig til et socialt niveau, man ikke er berettiget til som ved statskup. Understratifikation optræder, når man mindsker den sociale ulighed dvs. man bliver sænket til et socialt niveau, man ikke tilhører ved udskamning. Overdiversitet optræder, når man prøver at forcere forskelligheder sammen på et afgrænset territorium som ved tvangsforflytninger. Underdiversitet optræder, når man forsøger at adskille grupper fra hinanden som ved apartheid.

Øvelser