Laokoon-gruppen: Termer Copy

Læringsmål
Svar på spørgsmål om Laokoon-gruppen.

Spørgsmål:

Billedet forestiller tre soldater fra stjernekrigsfilmene (de såkaldte stormtroopers, der arbejder for Darth Vader) i en opstilling tilsvarende Laokoon-gruppen. Overvej hvad du synes om denne gengivelse. Diskuter dine synspunkter med sidekammeraten.

Hjælp til at komme igang:

Hvad er det, der gør, at du umiddelbart genkender Laokoongruppen?

Hvilke detaljer er med - hvilke mangler eller er anderledes?

Er det plat, sjovt, relevant, interessant?

Ville Stormtrooper-gruppen være sjov at kigge på, selvom man ikke kender Laokoon-gruppen? Er den interessant, hvis man ikke kender Stjernekrigen, men blot kender Laokoon-gruppen.

Giver det en god oplevelse at kende hellenistisk kunst så godt, at man kan forstå denne form for reference til antikken? Vækker det en følelse af indforståethed, nørderi og at være med i en særlig gruppe af kunstkendere?

Stormtrooperne har deres hjelme på, så man ikke kan se deres ansigtsudtryk. Synes du, at dit kendskab til Laokoongruppen gør, at du kan fornemme deres desperation eller er det alene situationen med slangerne der gør, at man kan fornemme, at de er i knibe.

Hvis du kender stjernekrigsfilmene:

  • ville du så gerne have haft Darth Vader som Laokoon? Hvorfor, hvorfor ikke?
  • Er der en sammenligning mellem Laokoons skæbne og stormtroopers eller er det hele bare “for sjov”

Øvelser

1
Laokoon-gruppen
Current Lesson
1
Laokoon-gruppen
2
Laokoon-gruppen: Termer
Current Lesson
2
Laokoon-gruppen: Termer
3
Laokoon-gruppen: Termer Copy
Current Lesson
3
Laokoon-gruppen: Termer Copy
4
Venus de Milo
Current Lesson
4
Venus de Milo
5
Venus de Milo: Komparativ analyse
Current Lesson
5
Venus de Milo: Komparativ analyse
6
Venus de Milo: Billedsøgning
Current Lesson
6
Venus de Milo: Billedsøgning