Course Outcome

Aristoteles fra Stageira (384-322 f.Kr.) var søn af det makedonske hofs læge og blev uddannet i Athen ved Platons Akademi. Han blev senere lærer for Alexander den Store. Aristoteles’ værker omhandler en rig mangfoldighed af emner. Alle Aristoteles dialoger er gået tabt, og vi kender kun til hans teoretiske værker.

Øvelser