Course Outcome

Xenofon (425-354 f.Kr.) var fra Athen og tjente som officer. Han skrev historiske værker, sokratiske dialoger, moralsk-filosofiske essays og tekniske værker.

Øvelser