Course Outcome

Lukian fra Samosata (120-180 e.Kr.) var en retorisk dannet og rejste blandt andet til Gallien, Grækenland og Italien som underviser. Han skrev en del satiriske værker, hvor han gjorde grin med samtiden og især de intellektuelle.

Øvelser