Course Outcome

Homer er et navn for den digter, man i antikken tillagde de to episke digte Iliaden og Odysseen. Forestillingen var den, at han var en blind sanger fra øen Chios, der opfandt og perfektionerede eposet. Det er usikkert, om han var en historisk person, og i moderne tid bruges betegnelsen Homer og den række af rhapsoder, der holdte den mundtlige tradition i live til, digtene blev nedskrevet.

Øvelser