Course Outcome

Hesiod (700-650 f.Kr.) var en fårehyrde på bjerget Helikon i Boiotien, som i et syn blev kaldt til at blive digter af muserne. Han digtede værkerne Theogonien og Værker og dage.

Øvelser