Course Outcome

Claudius Galenos (129-216 e.Kr.) var født i Pergamon på Tyrkiets vestkyst men kom til Rom, hvor han blev tilknyttet hoffet. Han var samtidens mest betydende læge, der rejste Middelhavet tyndt i søgen efter især Hippokrates’ skrifter, som han byggede sin lægevidenskab. Da dissektion var ulovlig benyttede han dyr til sammenligning, og hans anatomiske studier blev først overgået i begyndelsen af 1800-tallet.

Øvelser