Course Outcome

Claudius Caudian (370-404 e.Kr.) blev født i Alexandria men flyttede til Rom, hvor han blev tilknyttet hoffet og især feltherren Stilicho. Hans evner som digter blev brugt til at propagandere for den vestromerske kejser. Han digtede både på græsk og latin, og hans meste berømte digt er digtet om Proserpinas bortførelse.

Øvelser