Course Outcome

Aischylos (526-456 f.Kr.) var en del af attikas adel. Han blev født under peisistratiderne og kæmpede i slaget ved Marathon i 490 f.Kr og slaget ved Salamis i 480 f.Kr. Ifølge Aristoteles var Aischylos, der indførte en tredje skuespiller. Indtil da havde tragedien bestået af et kor og en skuespiller. Aischylos besøgte ofte Sicilien og skulle have været tilhænger af den pythagoræiske filosofi.

Øvelser