AA.4 Militær arkitektur

Militær arkitektur har først og fremmest et funktionelt sigte. Sekundært kan det bruges til at afskrække fjenden.

Course Outcome
...

Militær arkitektur har først og fremmest et funktionelt sigte. Sekundært kan det bruges til at afskrække fjenden.

Castrum

Den romerske militærlejr var en næsten kvadratisk lejr med en opbygning, der minder om den hippodamiske byplan. De to hovedveje, cardo maximus og via decumana, skærer hinanden dér, hvor principia, stabsbygningerne, blev anlagt. Principia blev flankeret af prætorium, kommandantens hus, og horrea, forrådskamre. Disse bygninger dannede tilsammen forsamlingspladsen, forum. På begge sider af denne midte var der magasiner eller stalde, og til sidst ud mod palisaden, vallum, befandt mandskabsbarakkerne sig.

Romersk militærlejr​

Øvelser